Trädgårdsservice anpassad för kundens behov och önskemål. Företaget erbjuder både totallösningar samt tar enskilda uppdrag inom nedanstående områden.

Ritning, skissförslag, rådgivning
Anläggning av rabatter, dammar, stenläggning m.m.
Skötsel rabattrensning, gräsklippning m.m.
Beskäring fruktträd, övriga träd och buskar
Röjning, nedtagning av träd och buskar
Skötselplaner, skötselbeskrivning
Trädgårdsstyling (husförsäljning, nyss köpt hus, fest)