Information om GDPR (personuppgiftslag)

I enskilda firman ANWI Trädgård regnr 670308086 är det jag, Annika Wisbrant som är ansvarig för personuppgifterna på mina kunder och hur de personuppgifterna hanteras.

Personuppgifterna som består av namn, adress samt eventuellt personnummer till mina kunder används endast i fakturerings- och bokföringssyfte. Ingen information lämnas vidare.

Uppgifterna sparas så länge de behövs i bokföringen enligt bokföringslagen.

Kunden har alltid rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns om denne.

Om en uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande ändrar vi naturligtvis detta.

Alla kunduppgifter ligger sparade lokalt på företagets dator och skyddas med lösenord. Personuppgifter i samband med hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) skickas till skattemyndigheten via deras hemsida som kräver inloggning med mobilt Bank-ID.

Vid frågor kontakta ANWI Trädgård
Annika Wisbrant
Troxhult 113
385 92 Gullabo

Tel: 070-687 95 08
E-post: annika@anwi.nuTill toppen