Det första intrycket bär man med sig. Entrén och framsidan är det första som möter era besökare och anställda. Att kunna visa en välskött, inbjudande entré och framsida är därför av stor vikt.
   Vi kan boka in ett möte där vi tillsammans tittar på utemiljön och diskuterar kring denna. Därefter finns följande tjänster:

• Jag går igenom er utemiljö för att se vilka förbättringar
   eller förändringar som kan behövas för att göra miljön
   representativ och inbjudande och återkommer med
   förslag.
• Jag erbjuder professionella skötselplaner för er utemiljö
   för att underlätta skötseln och undvika felaktiga
   åtgärder.
• Kontinuerlig skötsel av utemiljön t ex rabattrensning,
   beskärning, gräsklippning m.m.
• Prenumeration på planteringar i krukor och urnor där
   planteringarna utbytes vår, sommar och höst.
• Vid högtidsdagar eller andra festligheter hos er erbjuder
   jag styling av utemiljön.

Välkommen att ringa och boka in ett möte!

Till toppen